تاريخ : شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ | ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود

بیخودی حرص  زدیم سهممان کم نشود

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم

وقسمها خوردیم

ما بهم بد کردیم ما بهم بد گفتیم

ما حقیقتها را زیر پا  له کر دیم

وچقدر حظ کردیم که زرنگی کردیم

روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم

از شما می پرسم ما که را گول زدیم؟؟؟؟

قابل توجه من تو اون وهمه کسانی که حاضرند برای یک رای....  • ام جی | سیستان دانلود