تاريخ : سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد


صاحب جواهر استخاره ای را آورده است که به حضرت صاحب الزمان عج نسبت می شود

 و به این صورت است که

بعد از قرائت سوره ی حمدو ان انزلناه و خواندن دعا

یک قبضه از تسبیح را بگیرد و هشت هشت کم کند

 پس اگر یکی ماند فی الجمله خوب است(خوبه)

 و اگر دو دانه ماند یک نهی در آن است (بده)

و اگر سه دانه ماند اختیار دارد که انجام دهد یا ندهد

چون انجام و ترک آن مساوی است(میانه)

 و اگر چهار دانه ماند دو نهی در آن است (خیلی بده)

و اگر پنج دانه ماند بعضی گفته اند خوب است

ولی تعب و رنج دارد

 و بعضی گفته اند که در آن ملامت و پشیمانی است

اگر شش دانه ماند بسیار خوب است

و باید در انجام آن عجله کرد(خیلی خوبه)

 اگر هفت دانه ماند حکمش مثل پنج تا است

 و اگر هشت دانه ماند چهار نهی در آن است.(خیلی بد)

 

البته  شیخ عباس قمی هم در مفاتیح هم آوردنند....

 

 

   • ام جی | سیستان دانلود