تاريخ : چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩۱ | ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

انتخاب همسر

اساسی ترین شرط در انتخاب همسر هم کفو بودن است.

این هم کفو بودن در تمام ابعاد وجودی و شخصیتی فرد باید وجود داشته باشد.

هرچه هم کفو بودن بیشتر باشد و گستره بیشتری از ابعاد وجودی دو نفر با هم

هماهنگتر , همانندتر و همسنختر باشد زندگی بهتر و با محبت تری نسبت به

هم خواهند داشت چراکه ریشه محبت هم همسنخ بودن است.

هم کفو بودن در تمام ابعاد وجودی و شخصیتی فرد به معنی همانند بودن

در ابعاد "بدنی و جسمانی"

, "فکری و اندیشه ای"

و "روحی و شخصیتی و اخلاقی"

می باشد.

یعنی هرچه یک زوج در این سه بعد به هم شبیه تر باشند

زندگی با محبت تر و بهتری خواهند داشت.

از مهمترین موضوعات در بعد "بدنی و جسمانی" عبارت است

از قد و جثه ,

شدت زیبایی ,

کشش فکری و تیز هوشی ,

سلامت بدنی و مزاجِ گرم ,

سرد و متعادل.

از مهمترین موضوعات در بعد "فکری و اندیشه ای" عبارت از این است

که دید و نگرش فرد به جهان و انسان چگونه است.


آیا تفکر او تفکر مذهبی است یا غیر مذهبی.

بایدها و نبایدها از نظر او چه چیزهایی هستند

و کلیه اموری که چارچوب اندیشه و تفکر فرد را تشکیل می دهد.

از مهمترین موضوعات در بعد "روحی و شخصیتی و اخلاقی" عبارت است

از خصوصیات اخلاقی و شخصیتی فرد و اینکه فرد به چه چیزهایی حساسیت

دارد

و چه چیزهایی او را تحت تأثیر قرار می دهد.

هنگام صحبت دو جوان برای انتخاب همدیگر جهت زندگی مشترک باید از آنچه که هستند

بگویند نه فقط از آرزوهایشان و آنچه که می خواهند باشند بگویند و لازمه این هم این

است که ابتدا باید خود را شناخته و به خصوصیات خود آگاه باشند و باید به آن چه که

نسبت به  آنها حساسند و در چارچوب شخصیتی خود برایشان مهم است شناخت پیدا

کرده و آنها را با طرف مقابل خود در میان بگذارند و تا می توانند در مورد نقاط مشترک و

غیر مشترک موجود در وجود خود صحبت کنند و در آخر در تنهایی خود ارزیابی

نمایند که

با توجه به خصوصیات مهم برای ایشان و وزن و اهمیت هر خصوصیت آیا وزن نقاط

مشترکشان بیشتر است یا نقاط غیر مشترکشان. اگر وزن نقاط مشترکشان

بیشتر از هفتاد درصد باشد ایندو زندگی خوبی خواهند داشت به شرطی که

مقداری هم چشم پوشی


 

نسبت به محل اختلاف خود داشته باشند و اگر کمتر از هفتاد درصد باشد در


 

 

زندگی با دست انداز مواجه خواهند شد و اگر کمتر از پنجاه درصد باشد اساساً


 

ازدواج ایندو به صلاح نخواهد بود.


برای اینکه فرد بداند که آیا طرف مقابلش دربرابر سوالات او توضیح درست می دهد یا نه

باید دلایل جوابهایش را از او بپرسد و جوابهای او را ریشه یابی کند بعلاوه باید به حرفهای

طرف مقابل اکتفا نکند و از مسائلی که پیش می آید یا تحقیقاتی که انجام می دهند

واقعیات حرفهای او را محک بزند و از کسانیکه طرف مقابل را می شناسد و خیر خواه آندو

هست تحقیق کند و به دقت با این افراد مشورت نماید. و پیش از به عقد هم در آمدن

خوب چشمهایشان را باز کنند و بعد از انتخاب هم به عقد هم در آمدن از خطاهای هم

چشم پوشی نمایند.

با توجه به این مطالب مجدداً تکرار می گردد که برای تشخیص زوج مشترک اول چیزی که

بسیار مهم و ضروری است شناخت واقعی فرد نسبت به خودش می باشدکه در غیر این

صورت نمی تواند زوج همتراز خود را انتخاب کند.

چنانچه فرد نمی تواند خود را بشناسد یا قدرت شناخت طرف مقابل خود را ندارد

بایستی کسی را پیدا کند که این قابلیت را دارد و خیر خواه اوست و از او بخواهد که در

مراحل شناخت و تصمیم برای ازدواج با طرف مقابل به هر مقدار که قابلیت کمک کردن

هست به او کمک کند.

                               • ام جی | سیستان دانلود