تاريخ : یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ | ٩:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

 زیان بخل :

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود :

از بخل ورزیدن بپرهیز ، زیرا که بخل آفتى است که در شخص بزرگوار نیست.


از بخل بپرهیز ، زیرا که آن درختى است در آتش دوزخ که شاخه هایش در

دنیاست ، هر که به شاخه اى از شاخه هایش درآویزد ، داخل جهنّمش گردانَد.

 نتیجه سخاوت :

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به من گفت : بر تو باد سخاوت ورزیدن ،

زیرا که سخاوت درختى از درختان بهشت است که شاخه هایش به زمین آویخته

است ، هر که شاخه اى از آن را بگیرد ، او را به سوى بهشت مى کشاند.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول  • ام جی | سیستان دانلود