تاريخ : چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ | ۸:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

دل گشته بی قرارتو یا صاحب الزمان

سخت است انتظار تو یا صاحب الزمان

عمری ست درمسیرنگاهت نشسته اند

عشاق جان نثارتو یا صاحب الزمان

کی می رسد برای قیام قیامتت

فرمان کردگارتو یا صاحب الزمان

بهرحسین فاطمههم ناله گشته ایم

با چشم اشکبارتو یا صاحب الزمان

رویم سیاه گشته ولی دیده ام سپید

مانده به رهگذر تو یا صاحب الزمان

ای گل به بوستان ولایت چو بشکفی

گل ها شوند خارتو یا صاحب الزمان

خورشید عشق وماه امید ونجوم بخت

گردند درمدار تو یا صاحب الزمان

یک جلوه ای به سینه آینه ام بتاب

تا بنگرم عذارتو یا صاحب الزمان

باغ امید وگلشن عشق وبهار 

وصل خرم شدازبهارتو یا صاحب الزمان

می گرددآب زهره دشمن به روزجنگ

  زتیغ آبدار تو یا صاحب الزمان

تو تاج افتخارمنی درتمام عمر

من نیز شرمسار تو یا صاحب الزمان

ما مستفیض فیض خداوند اکبریم

ازیمن اعتبار تو یا صاحب الزمان

دردا که کرد لشکرپاییز دستچین

گل های لاله زار تو یا صاحب الزمان

روشن شبی که شعله کشدخرمن ستم

ازبرق ذوالفقار تو یا صاحب الزمان

شعر از : علی اکبر شجعان

   • ام جی | سیستان دانلود