تاريخ : جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱ | ٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

یکی از غذاخوری*های بین*راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:

شما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.

راننده*ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار

مفصلی سفارش داد و نوش*جان کرد.

بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید که خدمتگزار

با صورتحسابی بلند بالا جلویش سبز شده است. 

با تعجب گفت:

مگر شما ننوشته*اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟!

خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای امروز شما را از نوه*تان خواهیم گرفت، 

ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست

 

   • ام جی | سیستان دانلود