تاريخ : سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ | ۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

* نارس بودی، حیا شکوفایت کرد /

 ایمان تو نامدار دنیایت کرد/

 یک سکه بی رواج بودی ای ماه! /

 این چادر شب بود که زیبایت کرد

(میلاد عرفان پور)

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب / 

آفت جان و دل است ، چهره عیان داشتن

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است.(پیام شهدا)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حفظ استقلال زن در چادر است / کوکب اقبال زن در چادر است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود

چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟(شهید بهشتی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* شد سالن رقص و شو خیابان امروز / 

شد عشوه ی دختران نمایان امروز /

 با این همه بد حجابی و جلوه گری /

 شاگرد کلاس ماست شیطان امروز

(سید حسین موسوی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو

می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب سنگری است محکم که زن را از

نگاه مردان شیطان صفت مصون و

محفوظ نگه می دارد.

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب ، یعنى ، گسستن قیود اسارت نفس و رهایى از آن 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* عصمتیان را به مقام جلال / جلوه حرام است مگر با حلال 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* عریانی و عصیان شده امروز کلاس /

 پوسیده اصالت و نجابت ز اساس /

 یک عدّه مترسک خیابان شده اند /

 شخصیت و آبرو شد افسوس ، لباس

(سید حسین موسوی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* حجاب: ح = حُرّیت، ج = جذبه، آ=آبرو و شرف، ب = بندگی.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم

که رسول الله صلی الله علیه وآله مرا

از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.

(حضرت فاطمه سلام الله علیها)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 

* ای خواهر من به جاده خاکی زده ای ! /

 امروز که طناز و ملوس آمده ای /

 رفت از کف تو گنج  گرانقدر حیا /

 مست از هوسی و خسته از عربده ای

(سید حسین موسوی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن

بگو که خویشتن را به چادر بپوشند.(سوره احزاب آیه 59)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* با حجاب از دره ی پست زمین بالا شوی /

قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند،

دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* العفه رأس کل خیر، عفت منشأ تمام نیکی هاست.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* ثمره العفه الصیانه، میوه عفت محفوظ ماندن است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* بیرون زده تا زلف تو از روسری ات /

 آشوب جوان و پیر شد دلبری ات /

 ای شیعه ی آفت زده ی  تر دامن ! /

 زهرا شده شرمنده ز  خیره سری ات

(سید حسین موسوی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* هر شاخه ای که از باغ برون سر،

در میوه آن طمع کند رهگذر،

بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از

حصار باغ که طمع هر رهگذری را به خود جلب می کند.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* پدرم گفت: که ای دخت نکو بنیادم / زلف برباد نده تا ندهی بر بادم.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* غنچه زیباست چون گلبرگ ها را در

میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* کسی غنچه نهان شده در برگ را نچینداز

بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* از دولت ماهواره  خوابیم هنوز ؟ / 

توخالی و سست و بد حجابیم هنوز /

 از چشمه ی ایمان و حیا رد شده ایم / 

لب تشنه ولی سوی سرابیم هنوز

(سید حسین موسوی)

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حجاب همان اندازه حیات است که آب حیات است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* زنان با حجاب مرزبانان حجاب و شرف اند.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* به زلفانت بیاموز که هرکسی ارزش دیدن آن را ندارد.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هَوس و وسوسه هستم.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حجاب دژی است در برابر یورش های شیطانی.


* یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو /

از خس و خاشاک پنهان کند رو

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حفظ چادر حفظ دین و مذهب است /

شیوه زهرا و درس زینب است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* تا شهوت نفس در نهاد بشر است /

در کشف حجاب صد هزار خطر است /

تیری است نظر ز تیرهای ابلیس  /

این چادر در مقابلش چون سپر است.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر

 حجاب چهره تو و سر به زیری و وقارت

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* روی فرو پوش چون دُر صدف /

تا نشوی تیر بلا در هدف

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول


* آنکه در حجاب چادر به سر کند /

یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* حجاب سپری است در مقابل چشمان

بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 


* من حجابم،

کشتی راه نجات،

چشمه آب حیاتم،

معنی آب حیاتم،

معنی صوم و صلاتم،

بر حریم عفت و ناموس،

من نیکو پاسبانم...

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

 
  • ام جی | سیستان دانلود