تاريخ : سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

 

یارب این ماه کدامین مه و امشب چه شب است       که فلک غرق نشاط است، زمین در طربست

شد مگر چشم مه امشب به جمالی روشن             کاین چنین خرم و تابنده و پر خنده لبست

آری از منظره ماه و کواکب پیداست                 که شب سیزده ماه شریف رجب است

گوش دل باز کن ای بی‌خبر از عالم غیب           تا منادی دهدت مژده که امشب چه شبست

مژده جبریل امین از عرش برین                             که مبارک شب میلاد امیر عرب است

ذات اقلیم ولایت که همایون ذاتش                            مطلع نور حق و آئینه ذات ربست

مه خورشید و زمین و فلک و لیل نهار                              به ولای علی و آل علی منتسب است

علی عالی اعلی اسدالله که ا                             گردش دایره کون و مکان را سبب است

با چنین جلوه که از پرده برون آمده‌ای                 که کنم جان به فدای تو نه جای عجب است

هر که با خط ولای تو رود در دل خاک            فارغ از محنت و آسوده ز رنج و تعب است

در پی رزم پی کشتن روبه صفتان           همچو شیریست که در حالت خشم و غضب است

نرسد شهد به شیرینی گفتار علی               که کلامش چو درختی‌ست که غرق رطب است

خلق را دوستی شاه ولایت روحی است          که روان در تن و شریان و ورید و عصب است

دم فرو بند «رسا» قطره به پیش دریا            عرض اندام نمودن نه طریق ادب است     (دکتر قاسم رسا)


=========================================================


نوشته بر در فردوس کاتبان قضا                                 نبی رسول و ولیعهد حیدر کرار

ز نام اوست معلق سما و کرسی و عرش             ز ذات اوست مطبق زمین بدین هنجار

علی امام و علی ایمن و علی ایمان                   علی امین و علی سور و علی سردار

علی علیم و علی عالم و علی اعلم                   علی حکیم و علی حاکم و علی مختار

علی نصیر و علی ناصر و علی منصور                 علی مظفر و غالب علی سپهسالار

علی عزیز و علی عزت و علی افضل                                    علی لطیف و علی انور و علی انوار

علیست فتح فتوح و علیست راحت روح                    علیست راحت روح و علیست کوه وقار

علی سلیم و علی سالم و علی مسلم                علی قسیم قصور و علیست قاسم نار

علی نعیم و علی نعمت و علی منعم                    علی بود اسدالله قاتل کفار

علی ز بعد محمد ز هر که هست به است                    اگر تو مؤمن پاکی بکن به این اقرار       (منسوب به حافظ  شیرازی)


========================================================================================

به جز از علی نباشد به جهان گره‌گشایی                  طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن              به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم                    سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم  علی را                       به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق                 تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن               تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر همچو "شهری" طلب مدد از او کن            که به جز علی نباشد به جهان گره‌گشایی   (عباس شهری)

 
  • ام جی | سیستان دانلود