تاريخ : شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱ | ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

یکى از علماء مى فرمودند:


من یک وقت راجع به افرادى که بد حجاب هستند فکر مى کردم حساب کردم و

شمردم چند نوع بدحجاب داریم همه یک رقم نیستند.


1- بعضى بدحجابها بسیار آدمهاى خوبى هستند، منتها محیط خانوادگى

وفامیلیشان بدحجاب بوده این هم هیچ غرضى نداشته واینجور بار آمده .


2- بعضى ها مادرهایشان بدحجاب هستند و او هم یاد گرفته .


3- بعضى ها مادرهایشان حجاب دارد این لج مى کند.


4- بعضى ها مساءله را نمى دانند که بى حجابى یا بدحجابى حرام است .


5- بعضى ها مشکل روحى دارند.


6- بعضى ها کمبود دارند.


7- بعضى ها کُلاًمیخواهند به دین دهن کجى کنند.


8- بعضى هاتقلیدى هستند مثلاً چون دختر خاله اش یا همسایه اش ‍

اینجورى است آنهم باید اینجور باشد.


9- بعضى خیال مى کنند تمدّن و تجدّداست .


10- بعضى ها خانوادگى روانى و خیالى هستند.


11- بعضى ها پول گرفته اند که فرهنگ بدحجابى یا بى حجابى را رواج دهند.

و فرهنگ مبتذل غربى را در کشور مذهبى بیاورند و مردم را

بى قید و بى بند و بار و بى دین و لامذهب بار بیاورند و

هرکارى که میخواهند انجام دهند.


12- بعضى ها بر اثر رفت و آمدها و روابط دوستانه و

مسخره کردن دوستانشان ... بى حجاب یا بدحجاب شده اند.


   • ام جی | سیستان دانلود