تاريخ : دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

تـو پنهـان مـانـده ای تـا تشنـه بـاشیـم

تمـــام روز هـــا را تشنـــه بــــاشیــــم

دلـت مــی آیــد آیــا ایــن همــه ســال

تـو جـاری بـاشـی و مـا تشنـه بـاشیــم؟

   • ام جی | سیستان دانلود