تاريخ : شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ | ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

اینجا ایران است...

حاکمش نائب امام زمانست...

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

و پاکترین رهبر جهان است..

قدرت جوانانش کابوس اهریمانست...

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

اینجا کمی اجناس گران است...

چونکه تحریم دشمنانست...

وبی فکری مسولان است...

اما ایرانی صبور وقهرمانست...

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

هدف ما از زندگی نان نیست...

حفظ ایمانست ...

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

زندگی همیشه امتحانست...

کسی قبولست...

که در خط شهیدان است...

پیروی از ولایت وصیت آنان است...

اینجا ایران است...

......................................................

ما کمتر از مسلمان اول اسلام نیستیم آنها که برای حفظ دینشان

3سال در شعب ابی طالب با روزی یک خرما...

 

...........................

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

................

 

پی نوشت:

تازه یک چیز مهمتر دوست داشتید کلید کنید  • ام جی | سیستان دانلود