تاريخ : یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱ | ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

دختران دو دسته اند : دسته اول آنهایی که زیبا هستند و فورا ازدواج میکنند و

دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند (شاو)

زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد

(ویکتور هوگو)

زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او

توجه کنید و بعد از او دور شوید (تواین)

 

با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با

ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید (وایلد)

 

 

کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و

وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند (ولتر)

 

 

از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند ( دیل کارنگی)

 

 

در زندگی یک مرد دو روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی

که او را به خاک می سپارد (ویکتور هوگو)

 

نگهبان زن زشتی اوست (مثل عربی)

   • ام جی | سیستان دانلود