تاريخ : شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ | ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

به نقل از تلنگر...

یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید در گزارش خود نوشته است:

ما موفق شدیم چــــادرمشکی زن ایـــرانی را به چـــــادرتوری و گلدار تبدیل کنیـــم. 

 چـــــادرتوری و گلدار زنان مسلمان را به مانتو تبدیل کنیم!

    مانتو های بلند را به مانتوهای رنگین، تنگ و خیــــلی کوتاه.

        و اکنون از حجاب  یک زن مسلمان فقط یک روسری مانده است.

            آنان از اینکه با نامحرمان ارتباط داشته باشند، شرمنده نیستند!

                از این شرمنده اند که در محیطی نتوانند با نامحرم ارتباط مستقیم برقرار کنند.

                         اگر ما بتوانیم این روسریرا هم از خانـــم های ایرانی بگیریم،  

                                چیزی از اســــلام و انـقــــلابدر ایران باقـــــی نــخواهد ماند!!

جنگ نرم

 

 

   • ام جی | سیستان دانلود