تاريخ : دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱ | ٩:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

شخصی چهار پسر داشت آنها را به ترتیب به سراغ درخت سیبی فرستاد.

پسر اول در زمستان،

دومی در بهار،

سومی در تابستان

و پسر چهارم در پاییز به کنار درخت رفتند.

سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که بر اساس آنچه دیده بودند درخت

را توصیف کنند .

 

 

   

 

پسر اول گفت: درختی خشک ، خمیده و در هم پیچیده ای بود

پسر دوم : درختی پوشیده از جوانه و شکوفه های رنگارنگ

پسر سوم : درختی بود سرشار از میوه های زیبا

پسر چهارم : درختی بود با برگهای زرد رو به ضعف و ریزش

پدر لبخندی زد و گفت: همه شما درست گفتید، اما هر یک از شما فقط یک فصل

از زندگی درخت را دیده اید

شما نمیتوانید درباره یک درخت یا یک انسان براساس یک فصل قضاوت کنید.

اگر می‌خواهید زیبایی های یک درخت یا انسان را ببینید به همه زندگی او نگاه کنید.

اگر سختیهای زمستان شما را از پای درآورد  امید شکوفایی ” بهار” ، طراوت

“تابستان” و زیبایی “پاییز” را از کف داده اید.

 

 
  • ام جی | سیستان دانلود