تاريخ : دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ | ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد
اعرابی به مدینه آمد و پرسید : کریم ترین مردم در این شهر کیست؟
حضرت امام حسین علیه السلام را معرفی کردند به مسجد رفت آن حضرت را دید
که مشغول نماز هستند چند شعر در مدح آن جناب سرود.
امام حسین علیه السلام به قنبر فرمود: آیا از مال حجاز چیزی مانده است؟ قنبر عرض کرد:
بلی چهارهزار دینار طلا. فرمود: آن را بیاور که او سزاوارتر است
(پس آن حضرت به خانه رفت) و ردای مبارک خود را برداشت و چهار هزار دینار را در آن
پیچید و از شکاف در بیرون کرد و آن زرها را به او داد و چند شعر عذرخواهی سرود.
اعرابی زر را گرفت و گریست ان حضرت فرمودک گویا عطای ما را کم شمردی؟
عرض کرد نه! لیکن می گریم که دستی به این سخاوت چگونه در میان خاک پنهان خواهد
شد.

 


  • ام جی | سیستان دانلود