تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱ | ۱:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ،گریه و خنده دارند؟

فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب می خندند و بر سه کس از روی ترحم

ودلسوزی می گریند.

اول- از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای)بیهوده

می گذارند، و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه

می دهد ،ملائکه می خندند و می گویند ای بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی

،حالا سیر می شوی؟

- دوم :دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ،دیوار

مشترک (بین خود و شریکش)را می ساید تا به سهم خود بیافزاید،ملائکه می خندند

و می گویند ،آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می کند؟

- سوم :از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی پوشانید ، بعد از مرگش

وقتی که او را در قبر می گذارندبدنش را می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند

.ملائکه می خندند و می گویند :وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید ،حالا که

مورد نفرت و انزجار است او را می پوشانید؟

منبع:

(مواعظ العددیه ص ۱۴۴،۱۴۵)

   • ام جی | سیستان دانلود