تاريخ : پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ | ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سيدابراهيم بچه مشهد

1

سؤال: سوره حم سجده چه سوره اى است؟

جواب:سوره فصلّت.

 

2

سؤال: آیا دست زدن بى وضو به نام شیطان و فرعون و امثال او در قرآن اشکال دارد یا نه ?

جواب:مس کلمات قرآن بدون طهارت جایز نیست ولو آن کلمات مثل کلمه فرعون و امثال آن باشد .

 

3

سؤال:آیا تلاوت قرآن توسط خانمها نزد آقایان جایز است ؟

جواب:اگر به کیفیتى باشد که نوعاً تهییج باشد جایز نیست .

 

4

سؤال:اخفاء در تجوید قرآن چه حکمى دارد

جواب:اگر سبب تغییر کلمه نشود مانعى ندارد .

 

5

سؤال:کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ؟

جواب : سوره تکویر

 

6

سؤال:کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟

جواب:سوره یس


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

سؤال:کدام سوره به نسب نام خداوند مشهور است ؟

جواب:سوره اخلاص

 

8

سؤال:چه تعداد از سوره های قرآن سجده واجب دارد؟

جواب:4 سوره { سجده – فصلت – نجم – علق}

 

9

سؤال: کدام سوره به سوره امام حسین معروف است ؟

جواب: سوره فجر

 

10

سؤال:کدام سوره همنام یکی از نهرهای ایران است؟

جواب:سوره نور

 

11

سؤال:کدام سوره با الحمدالله شروع می شود؟

جواب:   5سوره { الحمد – انعام – کهف – سبا – فاطر}

 

12

سؤال:کدام سوره قرآن  10نام دارد ؟

جواب:سوره حمد          

 

13

سؤال: اولین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر درآورد؟

جواب:ابو عبید قاسم بن سلام

 

14

سؤال: اولین کسی که در دوران پیامبر (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟

جواب: سلمان فارسی

 

15

سؤال:اولین کسی که قرآن را نقطه گزاری کرد چه کسی بود؟

جواب:ابوالا سود دوئلی

 

16

سؤال:در کدام آیه  قرآن  6بار کلمه الله آمده است؟

جواب:آیه 283 سوره بقره

 

17

سؤال:در کدام آیه قرآن مراحل وضو گرفتن ذکر شده است؟

جواب: آیه  6سوره مائده

 

 

18

سؤال:در کدام آیه قرآن به پنج قسمت نمازهای یومیه اشاره شده است؟

جواب: آیه 78 سوره اسراء

 

19

سؤال: آیه { و رتل القرآن ترتیلا } در کدام سوره قرار دارد ؟

جواب:سوره مزمل آیه 3

 

20

سؤال: در کدام سوره به موضوع ولایت اشاره شده است ؟

جواب:سوره نساء

 

21

سؤال:کدام سوره تمام آیاتش با حرف { ر} ختم می شود؟

جواب:سوره کوثر

 

22

سؤال:کدام سوره منسوب به امام علی (ع) است ؟

جواب:سوره والعادیات

 

23

سؤال:سوره های مدنی طی چند سال نازل شده است؟

جواب: 10 سال

 

24

سؤال:دوزن نمونه که در قرآن از آنها به نیکی یا د شده است چه کسانی هستند ؟

جواب:حضرت مریم و آسیه زن فرعون

 

25

سؤال:کدام سوره از قرآن به معنای( زن امتحان شده) است ؟

جواب:سوره ممتحنه

 

26

سؤال:دوزن که در قرآن به زشتی از آنها یا د شده است کدامند ؟

جواب:زن لوط و زن نوح

 

27

سؤال:به کدام زن لقب طیبه در قرآن داده شده است ؟

جواب: حضرت مریم

 

28

سؤال:آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد کدام است ؟

جواب:آیه 3 سوره مائده

 

29

سؤال: آخرین سوره قرآن چند حرف , چند کلمه و چند آیه دارد؟

جواب:79 حرف – 20 کلمه – 6  آیه

 

30

سؤال:آخرین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد ؟

جواب:سوره مائده

 

31

سؤال:آخرین سوره ای که یکجا نازل شد کدام است ؟

جواب:سوره اخلا ص

 

32

سؤال:آخرین سوره ای که در مکه نازل شد چه نام دارد؟

جواب:سوره روم

 

33

سؤال:آیه حجاب در کدام سوره قرآن است ؟

جواب:آیه 31 سوره نور

 

34

سؤال: آیه { الحمد الله رب العالمین } در چند سوره قرآن بیان شده است؟

جواب:در 6 سوره { حمد – صافات – مومن – زمر – یونس – انعام

 

 

35

سؤال:در کدامین آیه قرآن نام پنج نوع خوردنی آمده است؟

جواب: آیه 61  سوره بقره { تره – پیاز – خیار – عد س – سیر }

 

36

سؤال:آیه نور علی نور در کدام سوره است؟

جواب:سوره نور آیه 35

 

37

سؤال:در کدام آیه خداوند از خود هشت بار سخن گفته است؟

جواب:آیه 186 سوره بقره

 

38

سؤال:در چند آیه از قرآن کریم به حضرت محمد (ص) اشاره شده است ؟

جواب:در 305  آیه

 

39

سؤال:در کدام آیه قرآن کریم نام پنج تن از پیامبران اولوا العزم بیان شده است ؟

جواب: آیه 7 سوره احزاب

 

40

سؤال:چه تعداد از سوره های قرآن  به نام پیامبران است؟

جواب:6 سوره { محمد(ص) – ابراهیم – نوح – هود – یونس – یوسف }

 

41

سؤال:در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟

جواب:2 پیامبر  { حضرت ابراهیم (ع) و حضرت محمد (ص)}

 

42

سؤال:سوره هایی که به پیامبر منسوب است کدامند ؟

جواب:{ طه – یس – مزمل – مدثر }

 

43

سؤال:داستان حضرت سلیمان (ع) وبلقیس در کدام سوره است ؟

جواب:سوره سبا

 

44

سؤال:اولین سوره ای که نازل شد کدام سوره است ؟

جواب: سوره علق

 

45

سؤال:اولین سوره قرآن دارای چند آیه و چند کلمه است ؟

جواب:7  آیه و 29  کلمه

 

46

سؤال:اولین سوره که به زبان فارسی ترجمه شد کدام است ؟

جواب:سوره حمد

 

47

سؤال:اولین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟

جواب:سوره  مطففین

 

48

سؤال:اولین دعائی که در قرآن آمده است در کدام سوره است ؟

جواب:آیه 126  سوره بقره

 

49

سؤال:آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شهر شام تلاوت نموده است کدام است ؟

جواب:آیه 9  سوره کهف

 

50

سؤال: آیه « بقیة الله خیر لکم »  در کدام سوره است ؟

جواب: آیه 8 سوره هود

51

سؤال: قرآن کریم دارای چند سوره سجده دار واجب است ؟

جواب: 4 سوره

 
 

52

سؤال: آیه « و ان یکاد و الذین کفروا » در کدام سوره است ؟

جواب: سوره قلم

 

53

سؤال: 49) نام پیامبر اسلام در قرآن چند بار آمده است ؟

جواب:5 بار { 1بار با نام  احمد – 4 بار با نام محمد }

 

54

سؤال:نام کدام پیامبر بیشتر از دیگران برده شده است؟

جواب: حضرت موسی (ع)

 

55

سؤال: کدام داستان قرآن به نام احسن القصص نام برده شده است ؟

جواب : داستان حضرت یوسف (ع)

 

56

سؤال: داستان معراج حضرت محمد (ص) در کدام سوره است ؟

جواب: سوره اسراء

 

57

سؤال:تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد ؟

جواب: حضرت مریم

 

58

سؤال:کدام سوره از قرآن است که سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند؟

جواب:سوره نور

 

59

سؤال: کدام سوره در شان حضرت زهرا (س) نازل شده است ؟

جواب:سوره کوثر

 

60

سؤال:کدام سوره قرآن به معنی( زنان) می باشد ؟

جواب:سوره نساء

 

61

سؤال:چه تعداد از سوره ها بنام حیوانات است ؟

جواب: 5 سوره { نحل – عنکبوت – نمل – بقره – فیل }

 

62

سؤال:پرندگانی که( لشکریان ابرهه) را به هلاکت رساندند چه نام داشتند ؟

جواب:ابابیل

 

63

سؤال: کدام حیوان( نمرود) را به هلاکت رساند ؟

جواب:پشه

 

64

سؤال:به کدام حیوان وحی شده است ؟

جواب:زنبور آیه 68  سوره نحل

 

65

سؤال:چه کسانی در زمان پیامبر اقدام به جمع آوری قرآن کردند؟

جواب:امام علی (ع) – معاذ بن جبل – زید بن ثابت – ابی بن کعب – ابو زیدبن زیدبن نعمان

 

66

سؤال:اولین کتاب تفسیر قرآن تالیف چه کسی بود ؟

جواب:سعید بن جبیر

 

67

سؤال:اولین جمع آورنده قرآن که بود ؟

جواب: حضرت علی (ع)

 

68

سؤال:بهترین نوشیدنی که در قرآن از آن یاد شده چیست ؟

جواب:شیر

  

69

سؤال:کوچکترین حیوانی که در قرآن از آن یاد شده چه نام دارد ؟

جواب: پشه

 

70

سؤال: بهترین شب از نظر قرآن چه شبی است ؟

جواب: شب قدر

 

71

سؤال:بهترین روش قرائت قران چیست ؟

جواب:ترتیل

 

72

سؤال:کتابهای آسمانی که در ماه مبارک رمضان نازل شدند کدامند ؟

جواب:جواب (قرآن – انجیل – تورات – زبور- صحف) 

 

73

سؤال:کدام کتاب به « اخت قرآن » معروف است ؟

جواب:صحیفه سجادیه

 

74

سؤال:کدامیک از معصومین (ع) در تلاوت قران خوش صدا بودند؟

جواب:حضرت امام سجاد (ع)

 

75

سؤال: قلب قرآن نام چه سوره ای است؟

جواب:سوره یس

 

76

سؤال:کوچکترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟

جواب: آیه { مد هامتان } سوره الرحمن

 

77

سؤال:بهترین ماه در قرآن کدام ماه ذکر شده است ؟

جواب: ماه رمضان

 

78

سؤال:بزرگترین آیه قرآن کدام است ؟

جواب:آیه 282   سوره بقره

 

79

سؤال:بزرگترین عدد که در  قران امده در کدام سوره است؟

جواب: یک صد هزار در سوره  صافات  ایه  137 است.

 

80

سؤال:قران کریم در طی چند سال بر پیامبر نازل گردیده است؟

جواب:در طی 23 سال نازل شد.

 

81

سؤال:کدام کتاب به اخ القران معروف است؟

جواب:کتاب گهر بار نهج البلاغه.

 

82

سؤال:نام چند کتاب اسمانی در قران امده است؟

جواب:نام 6 کتاب اسمانی در قران امده است که عبارتند از انجیل-تورات-زبور داود-صحف ابراهیم-صحف موسی-قران.

 

83

سؤال:بیشترین حرفی که در قران بکار رفته است چیست؟

جواب:حرف الف است.

 

84

سؤال: کمترین حرفی که در قران بکار رفته چه حرفی است؟

جواب:حرف ظ است.

 

85

سؤال:بزرگترین کلمه قران چیست ودر کدام سوره است؟

جواب:  فسیکفیکهم در سوره حجر امده است.


 

86

سؤال:بزرگترین سوره قران چند حرف دارد؟

جواب: بزرگترین سوره قران 25500حرف دارد.

 

87

سؤال:کوچکترین سوره قران چند حرف دارد؟

جواب:کوچکترین سوره قران 42 حرف دارد.

 

88

سؤال:اولین سوره در کجا نازل شد؟

جواب:در مکه نازل شد.   

 

89

سؤال:اولین ایه که سجده واجب دارد در کدام سوره است؟

جواب: در سوره فصلت است.

 

90

سؤال:اولین سوره ای که با کلمه (قل) شروع می شود چه نام دارد؟

جواب:سوره توحید است.

 

91

سؤال:اولین ایه ای که حضرت مهدی در هنگام ظهور قرائت می کنند چه نام دارد؟

جواب:ایشان در هنگام ظهورایه (86 ) سوره هود را قرائت می کنند.

 

92

سؤال:کدام سوره به ریحانه القران مشهور است؟

جواب: سوره یس.

 

93

سؤال:کدام سوره دو سجده مستحب دارد؟

جواب:سوره حجر آیه 18 و 77.

 

94

سؤال:سوره ای که به ملائکه منسوب است چه نام دارد؟

جواب: سوره فاطر.

 

95

سؤال:سوره های مکی طی چند سال نارل  شدند؟

جواب:طی 13 سال نازل شدند.

 

96

سؤال:زینت قران چیست؟ 

جواب:صوت خوش قران است.

 

97

سؤال:بهار قران چیست؟

جواب:ماه مبارک رمضان

 

98

سؤال:بهترین ذکرها چیست؟

جواب:قران کریم است.

 

99

سؤال:کدام ایه در سوره مبارکه مرسلات (10) بار تکرارشده است؟

جواب:ایه ( ویل یومئذ للمکذبین)

 

100

سؤال:ایه (ربنا اتنا فی الدنیا حسنه) در کدام سوره است؟

جواب:در سوره بقره ایه (201)

 

101

سؤال:ایه صلوات بر پیامبر در کدام سوره است؟

جواب:سوره احزاب ایه( 56)

   • ام جی | سیستان دانلود