/ 4 نظر / 24 بازدید
غریب آشنا

سلام خداقوت با عنوان: "آقای دکتر خبر دارین گردن مرغ کیلویی 200 تومن گرون شده؟!!" بروزم!

عطیه

من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند. به روزم

عمه

کربلامنتظرماست بیاتابرویم[گل]

سها

یا حسیــــــــــــــــــــــــــــن بطلب اقاجون که بد دلم له له میزنه برای حضور توی بین الحرمینت ...