پیامک طنز چهارشنبه سوری

سوختن غمهایت را در آخرین 4شنبه سال آرزو دارم

 
امیدوارم تمام غم وغصه هات توی آتیش 4شنبه سوری بسوزه ...
چهارشنبه سوری مبارک!


انگـــــــاری غلغله ی محشـره چارشنبه سوری
گوشم از بمب و ترقّه کره چارشنبه سوری
رســم خیلی خوبیه اگــه خرابش نکنیم
واســه مـن فشفشه یادت نره چارشنبه سوری
اس ام اس چهارشنبه سوری

پیشاپیش آغاز مانور جنگ جهانی سوم
و شبیه سازی انفجار های قاره ای
و آزمایش بمب های اتمی بر تو مسئول ویژه برگزاری مراسم مبارک !

اس ام اس چهارشنبه سوری

با توجه به اینکه فردای چهارشنبه سوری عیده
بپا زیاد گندشو درنیارین که شب عید بمونید رو دست خانواده
۴شنبه سوریت مبارک !
اس ام اس چهارشنبه سوری

  

/ 0 نظر / 24 بازدید