طوفان و سیل مکه و مدینه را درنوردید(+عکس)

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

سقوط مرگبار جرثقیل در مسجدالحرام

 

 

 

/ 0 نظر / 115 بازدید