زود قضاوت نکنیم...

دستم بوی گل می.داد؛

مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند؛

امّا هیچ کس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم همه پنداشتند

امّا یکی فکر نکرد که شاید ...

/ 4 نظر / 29 بازدید
آتنا

- قضاوت ممنوع - هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که از درونشون خبر نداری نخور ؛ هر قلبی دردی دارد ،فقط نحوه ابراز آن فرق دارد ؛ بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند… *و بعضی ها در لبخندشان … خنده را معنی به سرمستی مکن باور کن آنکه میخندد غمش بی انتهاست … 

غزاله

سلام خیلی زیبا و پر معنا بود. [دست][گل]