/ 3 نظر / 31 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

از آدم ها بُت نسازید! این خیانت است ... هم به خودتان ... هم به خودشان ... خدایی می شوند که خدایی کردن نمی دانند! و شما در آخر می شوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته ... «خسرو شکیبایی»

عمه

سلام.عیدشمامبارک.التماس دعا

مولايم علي

ان اكرمكم عندالله اتقيكم كسي بزررگه سيد كه تقواش بيشتر باشه او همون كسيه كه در حضور خدا خاضع ودر برابر خلق خدا متواضع است ولي تا حدي كه كرامتش به خاطر تواضعش رنظر كوته نظران جلوه كمتري نكنه سيد مومن هم متواضعه هم كيز